jueves, 14 de abril de 2011

OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ AJUNTAMENT DE BARCELONA.

BOPB 12.04.2011
68 places d’Auxiliar d’Administració General, mitjançant concurs oposició per a torn lliure, corresponent grup de classificació C, subgrup C2, Escala de l’Administració General, Sots-escala auxiliar i règim funcionarial.

https://bop.diba.cat/temp/04-022011009263.pdf#page=1

BOPB 12.04.2011
26 places de Subaltern d’Administració General del grup d’altres agrupacions, mitjançant concurs oposició per a torn lliure, de l’Escala de l’Administració General, Sots-escala Subalterna i règim funcionarial.

https://bop.diba.cat/temp/04-022011009264.pdf#page=1

BOPB 12.04.2011
10 places de Gestor d’Administració General, mitjançant concurs oposició per a torn lliure, corresponent al grup de classificació A, subgrup A2, Escala de l’Administració General, Sots-escala tècnica, classe de tècnics mitjans i règim funcionarial.

https://bop.diba.cat/temp/04-022011009265.pdf#page=1

DOGC 07.04.2011
150 places d’Agent de la Guàrdia Urbana (grup C2) de la classe de Guàrdia Urbana.

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5854/11095014.pdf

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores